Poloakty, poloportréty, oči


Obrazy které jsou k vidění a tedy i ke koupi v galeriích, nebo v depozitáři autora:

Obrazy, které jsou v soukromých, či jiných sbírkách (výběr):