Kryptozoologie, sloni a ostatní fauna


Obrazy v galeriích, nebo v depozitáři autora:

Klonovaní mamuti a sloni z budoucnosti                                                                                                             (Mamuti byli podskupinou slonů, nikoliv jejich předci, či vedlejší větev. Indičtí sloni jsou příbuznější mamutům, než africkým slonům, přitom se všechny tři skupiny odštěpily v Africe.)


Tajemná zvířata - kryptozoologie, rekonstrukce podob zvířat, jejichž existence není věděcky doložena

Ostatní fauna

Obrazy, které jsou v soukromých, či jiných sbírkách (výběr):